środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Apolinarego, Miły, Róży
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Rok 2017

 
2017-05-05

Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.

W piątek 28 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

Na początku sesji wręczone zostały dokumenty i pamiątki okolicznościowe dla Honorowych Obywateli Gminy Kazimierza Wielka: śp. Pani Emilii Molskiej oraz Pana Krzysztofa Tuni.  Tytuł ten został im nadany w trakcie poprzedniej sesji Rady Miejskiej w dniu 20 marca br. W imieniu śp. Pani Emilii Molskiej dokumenty odebrał Pan Jan Molski. Po wręczeniu pamiątkowych dokumentów, zaproszeni goście zabrali głos, dziękując za ten zaszczytny tytuł.

Pan dr Krzysztof Tunia jest archeologiem, kierownikiem Pracowni Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Igołomi koło Krakowa. Jest uczestnikiem licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, autorem i współautorem paruset publikacji z zakresu archeologii Europy Środkowej i Ameryki Południowej. Został odznaczony w 2014 roku Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Pan dr Krzysztof Tunia jest odkrywcą i badaczem cmentarzyska megalitycznych grobowców z okresu neolitu – z IV tys. p. n. e. – w Słonowicach koło Kazimierzy Wielkiej, zwanych „polską Doliną Królów” oraz licznych stanowisk archeologicznych w dorzeczu górnej Wisły. Ważniejsze badania wykopaliskowe prowadził na zachodniomałopolskiej wyżynie lessowej – oprócz Słonowic – w Kazimierzy Małej, Donosach, Donatkowicach, Malżycach, Skalbmierzu, Gabułtowie, Stręgoborzycach, Igołomi, Nowym Korczynie. Badaniami poszukiwawczymi objął szerokie obszary dorzeczy Nidzicy i Szreniawy. Był również uczestnikiem licznych zagranicznych ekspedycji naukowych.

Pani Emilia Molska podjęła w roku 1953 pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej, gdzie pracowała jako nauczyciel języka polskiego 40 lat. Pracując w liceum przez 14 lat była także nauczycielem bibliotekarzem. Praca zawodowa Pani Emilii Molskiej ściśle wiązała się z jej działalnością kulturalno-oświatową na rzecz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. To kilkaset programów artystycznych przygotowanych dla mieszkańców miasta, akademie rocznicowe, odczyty pedagogiczne, edukacja filmowa i teatralna, prace przy kolejnych zjazdach absolwentów, przygotowywanie wydawnictw okolicznościowych. Jej zaangażowanie, dbałość o wysoki poziom przygotowywanych programów artystycznych były promocją miasta i gminy nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale zyskiwały uznanie w Polsce. Świadectwem tego uznania są liczne odznaczenia i medale. Zasługi dla kultury Pani Emilia Molska ma jako pomysłodawczyni stworzenia swoistego ewenementu w skali kraju czyli działającego od 1968 roku przy liceum Młodzieżowego Klubu Hades. Była autorką wielu publikacji promujących osiągnięcia miasta i regionu. Angażowała się także bezpośrednio w życie miasta, pełniąc funkcję Radnej w Osiedlowej Radzie Narodowej, Radnej w Miejskiej Radzie Narodowej, pełniła okresowo funkcję ławnika sądowego. Była powszechnie znana i ceniona jako pedagog, działacz kultury, animator życia literackiego, niestrudzony współorganizator ważnych dla społeczności lokalnej uroczystości.

W trakcie sesji radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę wnioskując do Wicepremiera Ministra Rozwoju i Finansów o włączenie miast poniżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatu do „Pakietu dla średnich miast”. Istotnym elementem pakietu jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020. Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów. W konsekwencji tego Kazimierza Wielka pomimo, iż jest stolicą powiatu nie została wpisana na listę mogących liczyć na priorytetowe traktowanie.  Nie zaliczenie naszego miasta do opracowanego przez rząd pakietu działań priorytetowego traktowania może spowodować utratę funkcji społeczno-gospodarczych i pogorszenie życia naszych mieszkańców. Stąd też wniosek o włączenie naszego miasta do tego pakietu.

 

Ponadto w trakcie sesji podjęto kilka uchwał tzw. „porządkowych”.

Administrator

Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r. - galeria

 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
Sesja Rady Miejskiej 28.04.2017 r.
 
 
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.(41)3521937, (41) 3521919, (41) 3521004, fax: +48.(41)3521956, email: umig@kazimierzawielka.pl, http://www.kazimierzawielka.pl
NIP: 662-10-48-911, Regon: 000525352
Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7.30-15.30 Skrytka EPUAP: fef0yh4954 Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej 18 8493 0004 0180 0130 0020 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI