środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Apolinarego, Miły, Róży
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Rok 2017

 
2017-02-15

Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

W poniedziałek 13 lutego br. w Sali Konferencyjnej UMiG odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

Radni przegłosowali następujące Uchwały:

 • Uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierza Wielka na lata 2016 – 2022”.
 • Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy Kazimierza Wielka.
 • Uchwałę w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kazimierza Wielka w drodze bezprzetargowej / przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 20m 2  na okres 5 lat - ul. Przemysłowa/.
 • Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kazimierza Wielka.
 • Uchwałę w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kazimierza Wielka w drodze bezprzetargowej / przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 20m 2   - na okres 1 roku - ul. Przemysłowa/.
 • Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kazimierza Wielka.
 • Uchwałę w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kazimierza Wielka w drodze bezprzetargowej / przedłużenie umowy dzierżawy gruntu  z przeznaczeniem pod tablicę reklamową przy  ul. Armii Krajowej na okres 5 lat/. 
 • Uchwałę w sprawie oddania w użyczenie na czas określony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kazimierza Wielka.
 • Uchwałę w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Paśmiechy do gminnego zasobu nieruchomości.
 • Uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • Uchwała w sprawie oddania w użyczenie Związkowi Międzygminnemu „ NIDA 2000” w Starym Korczynie przyłącza wodociągowego wraz z odcinkiem sieci tranzytowej do budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie, stanowiącej własność Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka - Adam Bodzioch w swojej wypowiedzi przypomniał o inicjatywie z jaką wystąpił do Caritas Diecezji Kieleckiej o utworzenie i prowadzenie w byłym budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gorzkowie świetlicy dziennej dla seniorów, mieszkań chronionych, placówki opieki całodobowej oraz innych form wsparcia lokalnej społeczności i działań charytatywnych. Burmistrz w swoich słowach dodał, iż utworzenie takiej placówki będzie miało duży wpływ na społeczność poprzez wyżej wymienione cele. Wspomniał także o rządowych dofinansowaniach, tak zwanych „powodziówkach”. Przedstawił listę 13 odcinków dróg umieszczonych na liście rankingowej przygotowanej przez urząd wojewódzki. Na tej liście znajdują się drogi w następujących miejscowościach: Sieradzice, Góry Sieradzkie, Paśmiechy, Odonów, Zięblice, Marcinkowice, Zagórzyce, Donosy, Nagórzanki, Wielgus, Jakuszowice oraz most w Kamieńczycach.

Burmistrz poinformował także o podpisanej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, jako asfaltowej drogi pieszo - rowerowej. Łączna trasa liczyć będzie 37 km a 60 % tej trasy, tj. 25 km przebiegać będzie na terenie gminy Kazimierza Wielka. Umowa ta została podpisana w starostwie przez gminy: Kazimierza Wielka, Opatowiec, Czarnocin, Wiślica oraz Powiat Kazimierski.

Następnie Zastępca Burmistrza Łukasz Maderak poinformował o programie dofinansowania do różnego rodzaju inwestycji takich jak: termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ogrzewania, zakup i instalacja systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (fotowoltaika), poprawa stanu dróg, poprawa efektywności energetycznej i zastosowanie OZE w sektorze mieszkaniowym oraz obiektach użyteczności publicznej. Plan ten został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji: http://www.kazimierzawielka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=259&sub=8&schemat=&dzialy=259&akcja=artykul&artykul=2279.

W kolejnym punkcie sesji Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej - Henryk Chałuda przedstawił uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 ww. ustawy z dnia 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej.

W trakcie sesji odbyło się także wręczenie nagród w konkursie ekologicznym skierowanym do mieszkańców Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Spośród osób prawidłowo segregujących odpady zostały rozlosowane nagrody takie jak: tablet, rower i odkurzacz. Nagrody wylosowanym wcześniej osobom wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Adam Bodzioch wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Januszem Wątkiem oraz przedstawiciele firmy EKOM – organizatora konkursu.

Administrator

Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej - galeria

 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 
 
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.(41)3521937, (41) 3521919, (41) 3521004, fax: +48.(41)3521956, email: umig@kazimierzawielka.pl, http://www.kazimierzawielka.pl
NIP: 662-10-48-911, Regon: 000525352
Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7.30-15.30 Skrytka EPUAP: fef0yh4954 Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej 18 8493 0004 0180 0130 0020 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI