czwartek, 20 lipca 2017
201 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Nowy system odbioru odpadów

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW PRZEZ „EKOM” MACIEJCZYK SP.J. Z TERENU MIASTA KAZIMIERZA WIELKA NA 2017  ROK. (Drugie półrocze 2017)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW PRZEZ  „EKOM” MACIEJCZYK SP.J.  Z TERENU GMINY KAZIMIERZA WIELKA NA 2017  ROK.(Drugie półrocze 2017)

- system_segregacji_odpadow.jpg

 

 
Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej

 

Opłaty należy wpłacać w kwotach zgodnie ze złożoną deklaracją, 6 zł/miesiąc od osoby za odpady segregowane, lub 11 zł/miesiąc od osoby za odpady  niesegregowane. Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku:

I kwartał do 31 marca 2017 r.                                             III kwartał do 30 września 2017 r.

II kwartał do 30 czerwca 2017 r.                                         IV kwartał do 31 grudnia 2017 r.

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Spółdzielczy Kielce O/Kazimierza Wielka Nr 54 8493 0004 0180 0130 0020 0032,
opłatę można również uiszczać bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

 Zapobieganie powstawania odpadów
 
Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” ich 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:
  • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
  • Wybieraj produkty trwałe.
  • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
  • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
  • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
  • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
  • Unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań.
  • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
  • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
  • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.
Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę ze złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk.
(źródło: www.mos.gov.pl)


 

Obowiązki właścicieli nieruchomości oraz obowiązki gminy:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę który opróżni pojemnik na odpady, a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.

2. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać będzie do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. W przypadku nie złożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do posiadania pojemnika na odpady i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, lub do zakupu worków na odpady.

5. Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

6. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów.

7. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.

8. Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina.

9. Gmina zobowiązana będzie przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną, tak aby każdy właściciel nieruchomości mógł się zapoznać z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

10. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać wysegregowane odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów.

11. Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30.06.2013 roku, dlatego należy dotychczasową umowę samodzielnie rozwiązać. Należy zrobić to odpowiednio wcześniej, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie.


Przykłady wypełnionych deklaracji: wzór I; wzór II

 
Administrator
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.(41)3521937, (41) 3521919, (41) 3521004, fax: +48.(41)3521956, email: umig@kazimierzawielka.pl, http://www.kazimierzawielka.pl
NIP: 662-10-48-911, Regon: 000525352
Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7.30-15.30 Skrytka EPUAP: fef0yh4954 Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej 18 8493 0004 0180 0130 0020 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI